Traws Link Cymru

TLC logoTLC

Ymgyrch Rheilffordd Gorllewin Cymru – Ymgyrch dros adfer cysylltiadau rheilffordd yng ngorllewin Cymru yw Traws Link Cymru. Rydym yn galw am gyswllt rheilffordd rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth, a rhwng Afon Wen ar Lein Arfordir y Cambrian a Bangor i greu rheilffordd ar hyd arfordir y gorllewin. Credwn fod diddymu’r rheilffyrdd hyn wedi bod yn gamgymeriad ac mae’n bryd gweithio tuag at eu hailagor. Mae angen cyswllt rheilffordd er mwyn hybu’r economi, gwarchod yr amgylchedd a chysylltu’r genedl.

 

West Wales Rail Campaign - Traws Link Cymru is a campaign to re-instate rail links in west Wales. We’re calling for rail links between Carmarthen and Aberystwyth and between Afon Wen on the Cambrian Coast line and Bangor to create a rail corridor along the west coast of Wales. We believe that closure of these routes was a mistake which should be put right. We need a rail link to boost the economy, protect the environment and connect the nation.

Prif Weinidog Carwyn Jones yn cefnogi ailagor lein Caerfyrddin – Aberystwyth

Mae’r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi datgan ei fod yn cefnogi ailagor y rheilffordd rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth mewn cyfarfod diweddar yn Hendy Gwyn ar Daf. Mae hyn yn newyddion gwych gan ystyried mai cwta blwyddyn sydd ers i Traws Link Cymru gynnal ein cyfarfod cyntaf.

Dywedodd Mr Jones:

“Fel egwyddor, byddwn i’n gefnogol o ystyried a bydde fe’n bosib i ail
agor y rheilffordd hynny. Mae sawl problem, er enghraifft, mae’r
permanent way, fel mae nhw’n ei galw fe, wedi mynd i’r gogledd nawr.
Mae rhai rhannau o’r trac lle mae’r gwili, er engrhaifft, ar ran o’r
trac a rhannau eraill lle mae’r trac wedi mynd yn gyfan gwbl. I’r de o
Lambed, mae un pont wedi mynd, er enghraifft. So fydd e ddim yn
rhywbeth chep i’w wneud, ond i fod yn uchelgeisiol, dwi’n credu fydd
hwn yn rhywbeth fydd, yn hir dymor, o les i’r ardal, achos dwi’n
gwybod sawl cymuned yn yr ardal bydd yn gweld lles ailagor y rheilffordd.”

Gallwch ddarllen mwy drwy ymweld â blog Elin Jones AC:

https://elinceredigion.wordpress.com/ 

First Minister Carwyn Jones expresses support for reopening the Aber-Carmarthen rail line

During a Scrutiny Meeting in Whitland last Thursday, First Minister Carwyn Jones expressed his support to reopen the Carmarthen-Aberystwyth line in principle. This is extremely encouraging news and we have come a long way since our first meeting a year ago.

Carwyn Jones stated:

“In principle, I would be supportive of considering the possibility of
reopening that line.There are a number of problems, for example the
permanent way is no longer there to the north of Carmarthen. There’s a
road there now. There are certain sections of the track where the
Gwili is on part of the track, and there are areas where the track is
totally gone. Lampeter, for example, one bridge disappeared south of
Lampeter. So it wouldn’t be a cheap option, but, to be ambitious, I do
think that long-term, this is something that would benefit the area
because I do know that there are a number of communities that would
benefit from the reopening of that line.”

You can read more by visiting Elin Jones AM’s blog:

https://elinceredigion.wordpress.com/2014/10/14/first-minister-expresses-support-for-reopening-rail-line/