Traws Link Cymru

TLC-tregaron-poster-welsh

Ymgyrch Rheilffordd Gorllewin Cymru – Ymgyrch dros adfer cysylltiadau rheilffordd yng ngorllewin Cymru yw Traws Link Cymru. Rydym yn galw am gyswllt rheilffordd rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth, a rhwng Afon Wen ar Lein Arfordir y Cambrian a Bangor i greu rheilffordd ar hyd arfordir y gorllewin. Credwn fod diddymu’r rheilffyrdd hyn wedi bod yn gamgymeriad ac mae’n bryd gweithio tuag at eu hailagor. Mae angen cyswllt rheilffordd er mwyn hybu’r economi, gwarchod yr amgylchedd a chysylltu’r genedl.

 

West Wales Rail Campaign - Traws Link Cymru is a campaign to re-instate rail links in west Wales. We’re calling for rail links between Carmarthen and Aberystwyth and between Afon Wen on the Cambrian Coast line and Bangor to create a rail corridor along the west coast of Wales. We believe that closure of these routes was a mistake which should be put right. We need a rail link to boost the economy, protect the environment and connect the nation.

Deiseb – Petition

Gallwch lawrllwytho copi o’r deiseb i gasglu enwau – beth am roi copi yn eich siop neu tafarn lleol? – You can print out a copy of our petiton and help collect signatures. What about placing a copy in your local shop or pub?

tlc-petition

6 chyngor arall yn cefnogi

Rydym yn hynod falch o gyhoeddi bod 6 chyngor lleol arall wedi datgan eu cefnogaeth i’r ymgyrch:

 • Cyngor Cymuned Betws
 • Cyngor Tref Castell Newydd Emlyn
 • Cyngor Cymuned Llangyfelyn
 • Cyngor Cymuned Ystrad Fflur
 • Cyngor Cymuned Llannon
 • Cyngor Cymuned Cwmaman

6 More councils sign up

We’re pleased to announce that another 6 local councils have pledged their support to the campaign; they are

 • Betws Community Council
 • Newcastle Emlyn Town Council
 • Llangyfelyn Community Council
 • Ystrad Fflur Community Council
 • Llannon Community Council
 • Cwmaman Town Council

Welcome aboard!

 

 

Supporters – Update

We’re pleased to announce that Ferwig Community Council and Llandovery Town Council have both declared their support for the campaign. Many thanks and welcome on board.

Cefnogaeth Aelodau Cynulliad

Rydym yn falch o gyhoeddi bod 16 Aelodau Cynulliad ac 1 Aelod Seneddol bellach yn cefnogi ein hymgyrch. Dyma nhw:

 • Elin Jones AC (Plaid Cymru, Ceredigion)
 • Simon Thomas AC (Plaid Cymru, Canolbarth a Gorllewin Cymru)
 • Mark Williams AS (Democratiaid Rhyddfrydol, Ceredigion)
 • Lindsay Whittle AC (Plaid Cymru, De-Ddwyrain Cymru)
 • Mark Isherwood AC (Ceidwadwyr, Gogledd Cymru)
 • Nick Ramsey AC (Ceidwadwyr, Mynwy)
 • Mike Hedges AC (Llafur, Dwyrain Abertawe)
 • Mick Antoniw AC (Llafur, Pontypridd)
 • William Powell AC (Democratiaid Rhyddfrydol, Canolbarth a Gorllewin Cymru)
 • Rebecca Evans AC (Llafur, Canolbarth a Gorllewin Cymru)
 • Byron Davies AC (Ceidwadwyr, De-Orllewin Cymru) Llefarydd yr Wrthblaid ar Drafnidiaeth.
 • Rhun Ap Iorwerth AC (Plaid Cymru, Ynys Môn)
 • Janice Gregory AC (Llafur, Ogwr)
 • Jenny Rathbone AC (Llafur, Caerdydd Canol)
 • Rhodri Thomas AC (Plaid Cymru, Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr)
 • William Graham AC (Ceidwadwyr, De Dwyrain Cymru)
 • Bethan Jenkins AC (Plaid Cymru, De Orllewin Cymru)

Croeso mawr i chi gyd, a diolch yn fawr!